Njoftime

Banesa për shitje në kompleksin banesor dhe afarist Relax 5

Banesa për shitje me infrastrukturë të kompletuar në kompleksin banesorë dhe afarist Relax 5. Të gjitha seksionet e kompleksit në dispozicion për ju duke nisur nga vendparkime të jashtme, zona gjelbëruese, kënde për lodra fëmijësh, sheshi i kompleksit. Të shoqëruar me përparsit e vendit si afërsia me qendrën e qytetit dhe pamje të bukur. Bëni investimin e duhur.

Banesë Tredhomëshe 88.10m2 neto

Qëndrimi ditor 23.60m2, Kuzhina 9.46m2, Dhomat e fjetjes 14.49m2, 14.53m2, Banjo 5.15m2, Toaleti 3.22m2, Korridori 10.37m2, Ballkoni 6.08m2.

Banesë Tredhomëshe 104.85m2 neto

Qëndrimi ditor 31.72m2, Kuzhina 3.88m2, Dhomat e fjetjes 13.96m2, 13.94m2, 10.39m2, Banjo 4.06m2, Toaleti 2.70m2, Korridori 9.16m2, Ballkonet 6.28m2, 6.28m2.

Banesë Dydhomëshe 60.90m2 neto

Qëndrimi ditor 19.86m2, Kuzhina 7.20m2, Dhoma e fjetjes 12.51m2, Garderoba 3.22m2, Banjo 4.88m2, Korridori 3.88m2, Ballkoni 6.08m2.

Banesë dydhomëshe 60.70m2 neto

Qëndrimi ditor 19.46m2, Kuzhina 6.19m2, Dhoma e fjetjes 13.66m2, Banjo 4.60m2, Korridori 7.58m2, Ballkoni 6.28m2.

Banesë dydhomëshe 64.40m2 neto

Qëndrimi ditor 14.98m2, Tryezaria 9.88m2, Dhoma e fjetjes 12.79m2, Banjo 5.16m2, Depo 2.45m2, Korridori 11.18m2, Ballkoni 6.08m2.

Banesë dydhomëshe 58.30m2 neto

Qëndrimi ditor 18.78m2, Kuzhina 4.82m2, Dhoma e fjetjes 13.46m2, Banjo 4.09m2, Korridori 9.54m2, Ballkoni 5.95m2.

Banesë tredhomëshe 77.95m2 neto

Qëndrimi ditor 22.19m2, Kuzhina 5.42m2, Dhomat e fjetjes 12.88m2, 14.13m2, Banjo 5.17m2, Korridori 7.79m2, Ballkoni 6.08m2.

Banesë dydhomëshe 45.50m2 neto

Qëndrimi ditor 17.34m2, Tryezaria 6.67m2, Dhoma e fjetjes 10.86m2, Banjo 3.34m2, Korridori 1.34m2, Ballkoni 4.24m2.

Banesë katërdhomëshe 107.95m2 neto

Qëndrimi ditor 26.36m2, Kuzhina 6.43m2, Dhomat e fjetjes 13.26m2, 14.00m2, 11.62m2, Garderoba 3.37m2, Banjo 4.34m2, Toaleti 3.00m2, Depo 2.56m2, Korridori 10.42m2, Ballkoni6.08m2.

Banesë tredhomëshe 84.40m2 neto

Qëndrimi ditor 21.68m2, Kuzhina 4.29m2, Dhomat e fjetjes 11.03m2, 17.34m2, Garderobat 5.20m2, 3.34m2, Banjot 4.65m2, 3.40m2, Degazhmani 5.47m2, Korridori 6.85m2, Ballkoni 6.28m2.

Banesë dydhomëshe 53.15m2 neto

Qëndrimi ditor 17.57m2, Kuzhina 6.01m2, Dhoma e fjetjes 11.37m2, Banjo 4.94m2, Korridori 4.18m2, Ballkoni 4.68m2.

Banesë tredhomëshe 84.00m2 neto

Qëndrimi ditor 26.73m2, Kuzhina 3.64m2, Dhomat e fjetjes 14.83m2, 15.63m2, Banjo 2.09m2, Toaleti 3.37m2, Korridori 6.79m2, Ballkoni 6.12m2.

Banesë dydhomëshe 60.55m2 neto

Qëndrimi ditor 16.51m2, Kuzhina 5.18m2, Dhoma e fjetjes 16.93m2, Banjo 4.88m2, Korridori 8.55m2, Ballkoni 6.08m2.

Banesë dydhomëshe 45.15m2 neto

Qëndrimi ditor 15.95m2, Kuzhina 3.66m2, Dhoma e fjetjes 9.94m2, Banjo 2.79m2, Korridori 3.86m2, Ballkoni 6.12m2.

Banesë tredhomëshe 84.00m2 neto

Qëndrimi ditor 26.73m2, Kuzhina 3.64m2, Dhomat e fjetjes 14.83m2, 15.63m2, Banjo 2.09m2, Toaleti 3.37m2, Korridori 6.79m2, Ballkoni 6.12m2.

Banesë tredhomëshe 72.30m2 neto

Qëndrimi ditor 22.77m2, Kuzhina 5.43m2, Dhomat e fjetjes 11.76m2, 11.86m2, Banjo 4.96m2, Korridori 6.44m2, Ballkoni 6.08m2.

Njihuni me çmimet Çmimet