Kompleksi Banesor dhe Afarist

Informata

Eshtë një nga projektet më të mëdha ndërtimore në Lagjen e Urbanizuar “Mati I”, zona Jug, njëherit, projekti i katërt me rradhë i Kompanisë “VG Construction”.

I pozicionuar në Jug të Lagjes “Mati I” dhe në grykën që e lidhë me Malin e Zllatarit e të Gërmisë, e bënë Kompleksin të ketë mikroklimë të mrekullueshme dhe me diell gjatë gjithë ditës.

E veçanta e Kompleksit është se banesat qoftë në lindje qoftë në perendim as sot e as në të ardhmen, nuk do të kenë asnjë pengesë pamore rreth 38 m.

Besojmë se ky Kompleks, me arkitekturën, disajnin dhe funksionalitetin e tij, rregullimin e ambientit përreth, me detajet më të imëta të përgatitura me përpikërinë më të madhe dhe me çmimet e arsyeshme që në start do t’i përmbushin kërkesat tuaja.

I ndërtuar në një nga pjesët më të bukura të Prishtinës, shumë afër qendrës, por larg pluhurit dhe zhurmës së tij, me pamjen e vet do të na përkujtojë komplekset që shpesh jemi mësuar t’i shohim në botë, me të gjitha avantazhet e jetës bashkëkohore.

Llojet e banesave për shitje

Me titujt: Tipi A, B, C, D, E, F, G, dhe H janë shënuar organizimet e brendshme të banesave. Shikoni për më shumë detaje.

Banesë Tredhomëshe 88.10m2 neto

Qëndrimi ditor 23.60m2, Kuzhina 9.46m2, Dhomat e fjetjes 14.49m2, 14.53m2, Banjo 5.15m2, Toaleti 3.22m2, Korridori 10.37m2, Ballkoni 6.08m2.

Banesë Dydhomëshe 60.90m2 neto

Qëndrimi ditor 19.86m2, Kuzhina 7.20m2, Dhoma e fjetjes 12.51m2, Garderoba 3.22m2, Banjo 4.88m2, Korridori 3.88m2, Ballkoni 6.08m2.

Banesë dydhomëshe 64.40m2 neto

Qëndrimi ditor 14.98m2, Tryezaria 9.88m2, Dhoma e fjetjes 12.79m2, Banjo 5.16m2, Depo 2.45m2, Korridori 11.18m2, Ballkoni 6.08m2.

Banesë tredhomëshe 77.95m2 neto

Qëndrimi ditor 22.19m2, Kuzhina 5.42m2, Dhomat e fjetjes 12.88m2, 14.13m2, Banjo 5.17m2, Korridori 7.79m2, Ballkoni 6.08m2.

Banesë dydhomëshe 45.50m2 neto

Qëndrimi ditor 17.34m2, Tryezaria 6.67m2, Dhoma e fjetjes 10.86m2, Banjo 3.34m2, Korridori 1.34m2, Ballkoni 4.24m2.

Banesë katërdhomëshe 107.95m2 neto

Qëndrimi ditor 26.36m2, Kuzhina 6.43m2, Dhomat e fjetjes 13.26m2, 14.00m2, 11.62m2, Garderoba 3.37m2, Banjo 4.34m2, Toaleti 3.00m2, Depo 2.56m2, Korridori 10.42m2, Ballkoni6.08m2.

Banesë dydhomëshe 53.15m2 neto

Qëndrimi ditor 17.57m2, Kuzhina 6.01m2, Dhoma e fjetjes 11.37m2, Banjo 4.94m2, Korridori 4.18m2, Ballkoni 4.68m2.

Banesë dydhomëshe 60.55m2 neto

Qëndrimi ditor 16.51m2, Kuzhina 5.18m2, Dhoma e fjetjes 16.93m2, Banjo 4.88m2, Korridori 8.55m2, Ballkoni 6.08m2.

Banesë katërdhomëshe 114.80m2 neto

Qëndrimi ditor 26.42m2, Kuzhina 6.00m2, Dhomat e fjetjes 13.18m2, 13.18m2, 13.48m2, Garderoba 3.52m2, Korridori 10.51m2, Banjo 4.86m2, Toaleti 3.00m2, Depo 4.23m2, Ballkonet 6.08m2, 6.08m2.

Banesë tredhomëshe 84.15m2 neto

Qëndrimi ditor 22.22m2, Kuzhina 6.79m2, Dhomat e fjetjes 13.68m2, 13.59m2, Banjo 4.86m2, Toaleti 3.00m2, Korridori 10.17m2, Ballkoni 6.08m2.

Banesë tredhomëshe 72.30m2 neto

Qëndrimi ditor 22.77m2, Kuzhina 5.43m2, Dhomat e fjetjes 11.76m2, 11.86m2, Banjo 4.96m2, Korridori 6.44m2, Ballkoni 6.08m2.

Njihuni me çmimetÇmimet

Fotot e Kompleksit

Lokacioni në Hartë